ارتش بولیوی نان می پزد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ارتش بولیوی نان می پزد

ارتش بولیوی می گوید ۷۰ هزار قرص نان را تهیه و در میان مردم توزیع می کند. این اقدام ارتش بولیوی به منظور مقابله با کمبود نان در پی اعتصاب نانوایان در این کشور صورت می گیرد.

وزر دفاع اعلام کرده در صورت نیاز میزان نان های تهیه شده و مدت این اقدام را افزایش خواهد داد. قرار است هر قرص نان پخته شده توسط ارتش به قمیت ۴۰ سانتیم به فروش برسد.

سندیکای نانواها در بولیوی در اعتراض به قطع یارانۀ آرد توسط دولت به مدت ۴۸ ساعت دست به اعتصاب می زند.