دستگیری مظنونان حمله به خودروهای حامل پول در پرتغال

دستگیری مظنونان حمله به خودروهای حامل پول در پرتغال
نگارش از Euronews

خبر کوتاه پلیس جنایی پرتغال پنج مظنون به سرقت مسلحانه از ۴۰ خودروی حمل پول در این کشور را دستگیر کرد. بیش از یکصد و چهل هزار یورو پول نقد، دهها اسلحه

خبر کوتاه

پلیس جنایی پرتغال پنج مظنون به سرقت مسلحانه از ۴۰ خودروی حمل پول در این کشور را دستگیر کرد. بیش از یکصد و چهل هزار یورو پول نقد، دهها اسلحه و چندین خودرو و موتور سیکلت لوکس نیز توسط پلیس ضبط شده است.

مطالب مرتبط