پوشش زنده مراسم پایانی جشنواره فیلم کن

پوشش زنده مراسم پایانی جشنواره فیلم کن
نگارش از Euronews

خبرهای تازه جشنواره کن ۲۰۱۵ ؛ با گزارشگر یورونیوز، فرد پونسارد

خبرهای تازه جشنواره کن ۲۰۱۵ ؛ با گزارشگر یورونیوز، فرد پونسارد

مطالب مرتبط