پایان شناسایی هویت تمامی قربانیان سانحه هوایی جرمن وینگز

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پایان شناسایی هویت تمامی قربانیان سانحه هوایی جرمن وینگز

مقامات فرانسوی می گویند هویت تمامی قربانیان هواپیما جرمن وینگز شناسایی شده است. ۱۵۰ مسافر و خدمه این هواپیما در ۲۴ مارس در سانحه هوایی در کوههای آلپ فرانسه جان باختند.

دادستان استان اکس آن پرووانس فرانسه، مکانی که هواپیما در آنجا سقوط کرده است با تایید این مطلب گفته است گواهی فوت همه قربانیان بصورت رسمی ثبت شده است. دادستان فرانسوی گواهیهای فوت را پس از ثبت رسمی به خانواده قربانیان تحویل داد.

به این ترتیب تمامی خانواده قربانیان می توانند مراسم خاکسپاری نسبت به آیین ها و مراسم خود بجای آورند. همچنین شناسایی هویت قربانیان این اجازه را به خانواده آنها می دهد تا مراحل مختلف شکایت علیه کمپانی جرمن وینگز را رسما پیگیری کنند.

هواپیما خطوط هوایی جرمن وینگز از بارسلونا به دوسلدورف در آلمان می رفت و در مسیر بطور عمدی از سوی کمک خلبان دچار سانحه شد.

مقامات فرانسوی می گویند هویت تمامی قربانیان هواپیما جرمن وینگز شناسایی شده است. ۱۵۰ مسافر و خدمه این هواپیما در ۲۴ مارس در سانحه هوایی در کوههای آلپ فرانسه جان باختند.

دادستان استان اکس آن پرووانس فرانسه، مکانی که هواپیما در آنجا سقوط کرده است با تایید این مطلب گفته است گواهی فوت همه قربانیان بصورت رسمی ثبت شده است. دادستان فرانسوی گواهیهای فوت را پس از ثبت رسمی به خانواده قربانیان تحویل داد.

به این ترتیب تمامی خانواده قربانیان می توانند مراسم خاکسپاری نسبت به آیین ها و مراسم خود بجای آورند. همچنین شناسایی هویت قربانیان این اجازه را به خانواده آنها می دهد تا مراحل مختلف شکایت علیه کمپانی جرمن وینگز را رسما پیگیری کنند.

هواپیما خطوط هوایی جرمن وینگز از بارسلونا به دوسلدورف در آلمان می رفت و در مسیر بطور عمدی از سوی کمک خلبان دچار سانحه شد.