خلبان های لوفتانزا اعتصاب خود را به تعویق انداختند

خلبان های لوفتانزا اعتصاب خود را به تعویق انداختند
نگارش از Euronews

خلبان های شرکت هواپیمایی لوفتانزا اعتصاب خود را به تعویق انداختند. سندیکای خلبانان لوفتانزا، با اعلام این خبر گفت این سندیکا پیشنهاد مسئولان این شرکت

خلبان های شرکت هواپیمایی لوفتانزا اعتصاب خود را به تعویق انداختند. سندیکای خلبانان لوفتانزا، با اعلام این خبر گفت این سندیکا پیشنهاد مسئولان این شرکت را برای مذاکره پذیرفته و تا پایان ماه ژوئیه دست به اعتصاب نخواهند زد.

خلبان های لوفتانزا در ماه مارس نیز خواستار افزایش دستمزد خود شده و دست به اعتصاب زده بودند. اعتصاب ماه مارس موجب لغو بیش از ۷۰۰ پرواز و سرگردانی بسیاری از مسافران شده بود.

مطالب مرتبط