تشدید درگیری های مسلحانه در بروندی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تشدید درگیری های مسلحانه در بروندی

وضعیت سیاسی بروندی همچنان در هاله ای از ابهام است. یک روز پس از آنکه بخشی از نیروهای ارتش این کشور کوچک در آفریقای مرکزی علیه دولت کودتا کردند، درگیری مسلحانه میان هواداران و مخالفان پی یر انکورونزیزا، رئیس جمهوری، شدت گرفته است.

گزارش ها حاکی از آن است که کودتاگران کنترل فرودگاه پایتخت، بوجومبورا را در اختیار دارند و رئیس
جمهوری بروندی که برای شرکت در یک نشست منطقه ای به منظور برون رفت از بحران اخیر به تانزانیا سفر کرده بود، نتوانسته است به کشور خود باز گردد.

با وجود این، پی یر انکورونزیزا در پیامی گفته کنترل کشور در دست که هواداران او است.

جاکایا کیکوته، رئیس جمهوری تانزانیا نیز در واکنش به رخدادهای اخیر در کشور همسایه، کودتا در بروندی را محکوم کرد و خواستار برقراری نظم و اجرای قانون در این کشور شد.

تظاهرات گسترده و سپس درگیری مسلحانه زمانی در بروندی آغاز شد که پیر انکورونزیزا اعلام کرد می خواهد برای بار سوم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. مخالفان او این اقدام را ناقض قانون اساسی می دانند.

گزارش شده است که بیش از بیست تن در جریان این درگیری ها کشته شده اند.