انتشار ویدئویی از رفتار خشونت آمیز پلیس فرانسه با مهاجران در بندر کاله

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتشار ویدئویی از رفتار خشونت آمیز پلیس فرانسه با مهاجران در بندر کاله

انجمن همبستگی با مهاجران کاله تصاویری از رفتار خصمانه پلیس فرانسه با مهاجران منتشر کرده که در آن پناهجویانی دیده می شوند که در اطراف اردوگاه مهاجران کاله در انتظارند تا با کم شدن سرعت کامیون ها خود را به آنها برسانند و از خاک بریتانیا سردرآورند.

در این تصاویر دو پلیس فرانسه در بزرگراهی در اطراف کاله سعی دارند به شیوه ای خشن و با استفاده از گاز اشک آور مهاجران را از کامیون هایی که راهی انگلستان هستند تخلیه کنند.

پس از انتشار این تصاویر بازرسی پلیس فرانسه تحقیقات در زمینه رفتارهای خشونت آمیز پلیس با مهاجران را آغاز کرد.

این تصاویر دوشنبه هفته گذشته و یک روز پس از دیدار برنارد کازنوو، وزیر کشور فرانسه و ناتاشا بوشارد، شهردار کاله از اردوگاه جدیدی که ۲۵۰۰ مهاجر را در خود جای داده ضبط شده است.

در این دیدار وزیر کشور فرانسه از پناهجویان خواسته بود تا از فکر رفتن به بریتانیا صرف نظر و درخواست پناهندگی سیاسی خود را تسلیم مقام های فرانسه کنند.

با افزایش شمار پناهجویانی که سعی دارند خود را از طریق بندر کاله به انگلستان برسانند، فشارها از سوی لندن بر پاریس افزایش یافته و مقام های محلی را واداشته تا با نصب حصارهایی در اطراف این بندر، مانع از مهاجرت غیرقانونی پناهجویان شوند.

بسیاری از پناهجویانی که از سودان، اریتره، اتیوپی، افغانستان و سوریه به اینجا آمده اند از رفتن به بریتانیا بازمانده اند. آنها در اطراف کاله در سرپناهی موقت که به تدریج خانه دائمی شان تبدیل شده اسکان یافته اند.