انهدام یک شبکه مافیایی توزیع مواد مخدر در ایتالیا

انهدام یک شبکه مافیایی توزیع مواد مخدر در ایتالیا
نگارش از Euronews

خبر کوتاه پلیس ایتالیا با کمک اف بی آی، پلیس فدرال ایالات متحده، موفق شد یکی از بزرگترین شبکه های توزیع و پخش مواد مخدر وابسته به گروه مافیایی

خبر کوتاه
پلیس ایتالیا با کمک اف بی آی، پلیس فدرال ایالات متحده، موفق شد یکی از بزرگترین شبکه های توزیع و پخش مواد مخدر وابسته به گروه مافیایی اندارنگاتا را از بین برده و اعضایش را بازداشت کند.

مطالب مرتبط