یونان؛ بازگشت دوباره مستمری بگیران خانه نشین شده دولت به کار

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یونان؛ بازگشت دوباره مستمری بگیران خانه نشین شده دولت به کار

دولت رادیکال و چپ گرای یونان به جای اخراج کارمندان دولتی، اخراجی ها را دوباره به کار برمی گرداند. در همین زمینه پارلمان یونان قانونی به تصویب رساند که نزدیک به چهار هزار تن از زنانی که مسئول نظافت و کارگر دولت بودند و توسط محافظه کاران خانه نشین شده بودند دوباره به کار بازگردند.