چند نظر در ارتباط با انتخابات بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چند نظر در ارتباط با انتخابات بریتانیا

واکنش و نگاه چند شهروند بریتانیا به این دوره از انتخابات پارلمانی:

“فکر می کنم در این انتخابات، آرا خیلی به هم نزدیک هستند. بنابر این، رأی هر نفر ارزش دارد و در سطح عمومی تأثیر می گذارد.”

“ایندفعه حتماً رأی می دهم چون یک انتخاب واقعی است و بنظرم باید اینکار را بکنید چون حق رأی دارید و باید از این حقتان استفاده کنید.”

“با وضعیت امروز مملکت، لازم است که همه رأی بدهند.”

“امیدوارم هرکس که می آید اکثریت قابل توجهی بدست بیاورد که بتواند فرق کند. فکر می کنم اگر آرا نزدیک به هم باشد و گروههای زیادی در ائتلاف قرار گیرند، حکومت داری کاملاً سخت می شود.”