پنج سال زندان برای ستاره بالیوود به جرم کشتن یک بی خانمان

پنج سال زندان برای ستاره بالیوود به جرم کشتن یک بی خانمان
نگارش از Euronews

خبر کوتاه دادگاهی در هند، سلمان خان، ستاره سینمای بالیوود را به اتهام کشتن یک مرد بی خانمان در جریان یک تصادف رانندگی در سال ۲۰۰۲ مجرم شناخت و او را

خبر کوتاه

دادگاهی در هند، سلمان خان، ستاره سینمای بالیوود را به اتهام کشتن یک مرد بی خانمان در جریان یک تصادف رانندگی در سال ۲۰۰۲ مجرم شناخت و او را به پنج سال زندان محکوم کرد.

به گفته دادگاه این ستاره سینمای هند در شب حادثه، در بازگشت از یک میخانه در حالی که کاملا مست بوده با اتومبیل خود پنج بی خانمان را در حاشیه بمبئی زیر گرفته و سپس از صحنه جرم گریخته است.

مطالب مرتبط