ضربات پنالتی همراه با سرگیجه

ضربات پنالتی همراه با سرگیجه
نگارش از Euronews

آیا در هر وضعیتی میشود ضربه پنالتی را گل کرد؟ مارچین زولاکوف ملی پوش سابق تیم فوتبال لهستان در جریان یک تمرین فوتبالی سعی می کند پس از گذاشتن انگشت

آیا در هر وضعیتی میشود ضربه پنالتی را گل کرد؟ مارچین زولاکوف ملی پوش سابق تیم فوتبال لهستان در جریان یک تمرین فوتبالی سعی می کند پس از گذاشتن انگشت خود بر روی توپ و ده بار چرخیدن دور آن اقدام به زدن ضربه پنالتی کند. او در که در دوران فوتبالی خود دست کم 140 گل به ثمر رسانده آیا موفق به گل کردن پنالتی در این وضعیت می شود؟ بهتر است برای یافتن پاسخ این سوال ویدیو را تماشا کنید.

مطالب مرتبط