راهپیمایی روز کارگر در آتن، مادرید و مسکو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
راهپیمایی روز کارگر در آتن، مادرید و مسکو

روز کارگر در آتن، پایتخت یونان با راهپیمایی دهها هزار تن و تحت تاثیر سیاست ریاضت اقتصادی برگزار شد.

یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان که به کارگران ملحق شده بود گفت که دولت در مذاکرات خود با وام دهندگان بین المللی از «خطوط قرمز» عبور نخواهد کرد.

امسال در اسپانیا شمار تظاهرکنندگان نسبت به سالهای پیش بیشتر و شعار اصلی معترضان، پایان دادن به بحران مالی در این کشور بود.

اقتصاد اسپانیا به تدریج در حال خروج از رکود اقتصادی است اما نرخ بیکاری در این کشور هنوز سرسام آور است و به ۲۸ درصد می رسد. حقوق کارگران نیز از چهار سال پیش افزایش نیافته است.

در مسکو حدود یکصد هزار نفر در راهپیمایی روز کارگر شرکت کردند. پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، این دومین بار است که این مراسم در میدان سرخ برگزار می شد.

یکی از راهپیمایان گفت: «این یک روز تعطیل برای صلح و برای کار است. من عاشق مسکو هستم. به همین دلیل هر سال در مراسم این جشن شرکت می کنم.»

دیگری افزود: «من در حال حاضر با روند سیاسی در کشور و با رییس جمهورمان موافقم. به همین دلیل اینجا هستم.»

امسال، جشن اول ماه مه در مسکو یادآور دوران اتحاد جماهیر شوروی بود. این روز در ستایش از کمونیسم، با شکوه و عظمت بسیاری برگزار می شد.