زنان گروه «فمن» سخنرانی مارین لوپن را بر هم زدند

زنان گروه «فمن» سخنرانی مارین لوپن را بر هم زدند
نگارش از Masoud Imani Kalesar

سینه برهنگان «فمن» در اول ماه مه، روز جهانی کارگر، سخنرانی مارین لوپن، رهبر «جبهه ملی» حزب راست افراطی فرانسه در پاریس را از حضور و جنجال خود بی نصیب

سینه برهنگان «فمن» در اول ماه مه، روز جهانی کارگر، سخنرانی مارین لوپن، رهبر «جبهه ملی» حزب راست افراطی فرانسه در پاریس را از حضور و جنجال خود بی نصیب نگذاشتند.

چپ گرایان و راست گرایان میانه بانی نهادینه شدن مهاجرت گسترده در فرانسه هستند و ضامن نارنجک اسلام بنیادگرا را کشیده اند. حرف ما در هر موضوعی درست است

سه فعال فمن بلندگو بدست و با نوشته هایی همچون «فاشیسم ممنوع» بر سینه و با «نشان و سلام نازی های هیتلر» از ایوان ساختمان مجاور برای لحظاتی در سخنرانی خانم لوپن اختلال ایجاد کردند.

ژان ماری لوپن، پایه گذار حزب راست افراطی فرانسه و پدر مارین لوپن در مراسم روز جمعه به روی سن رفت اما بدون این که فرصت سخنرانی داشته باشد صحنه را ترک کرد و منتظر سخنرانی دخترش که می خواهد از مواضع او فاصله بگیرد، نماند.

آقای لوپن در پای مجسمه ژان دارک یا دوشیزهٔ اورلئان که راستگرایان او را نماد خود می خوانند دسته گلی نهاد.

وی در برابر مجسمه ژان دارک که قهرمان قرن پانزدهم و نماد فرانسویان در نبرد با دشمنان این کشور محسوب می شود فریاد کشید: «به فریاد برس!»

«جبهه ملی» که مخالف ایده اتحادیه اروپاست با پیروزی های خود در انتخابات محلی و منطقه ای فرانسه اعتماد به نفس بیشتری کسب کرده است.

این حزب بر ضعف دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری در ایجاد اشتغال و سامان دادن به اقتصاد فرانسه انگشت می گذارد و از انتقاد «اتحاد برای جنبش مردمی»، حزب راست میانه نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین هم باز نمی ماند.

خانم لوپن در سخنرانی خود هم به چپ گرایان و هم به راست گرایان میانه تاخت و گفت آنها بانی نهادینه شدن «مهاجرت گسترده در فرانسه» هستند و «ضامن نارنجک اسلام بنیادگرا را کشیده اند». وی افزود: «حرف ما در هر موضوعی درست است.»

مطالب مرتبط