فرانسه سامانه ای برای بازپروری جوانان بازگشته از مناطق جنگی ایجاد می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فرانسه سامانه ای برای بازپروری جوانان بازگشته از مناطق جنگی ایجاد می کند

فرانسه تا پایان سال جاری میلادی سامانه ای برای بازپروری جوانانی که از مناطق جنگی نظیر سوریه و عراق بازگشته اند ایجاد می کند.

این تصمیم در راستای مبارزه با ترویج گرایش های افراطی و پیشگیری از تهدیدهای بالقوه جوانان مسلمانان که مدتی را با گروه های جهادی گذرانده اند، اتخاذ شده است.