بالتیمور، رویارویی فقر و ثروت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بالتیمور، رویارویی فقر و ثروت

شهر بالتیمور در ایالت مریلند شاهد یکی از شدیدترین شورشهایی است که در ماههای گذشته در آمریکا رخ داده است. فروشگاههای بسیاری در این شهر ویران و بیش از ده ساختمان به آتش کشیده شده اند. نزدیک دویست نفر در این رابطه بازداشت شده اند. نیروهای گارد ملی در همه جای شهر حضور دارند و در شهر مقررات منع رفت و آمد برقرار است.

این شهر که در ساحل شرقی امریکا در ایالت مریلند قرار دارد ششمین شهر پرجمعیت این کشور در سال ۱۹۵۰ به شمار می آمد. شصت و سه درصد جمعیت کنونی شهر را سیاهپوستان تشکیل می دهند.

شورشها در محله “سندتون وینچیستر” محل سکونت جوان سیاهپوست کشته شده توسط پلیس شکل گرفت. بیست درصد از جوانان این ناحیه بیکار هستند و درآمد سالانه نیمی از خانواده ها کمتر از بیست و پنج هزار دلار است. به عبارت دیگر نیمی از خانوادهها در مرز فقر بسر می برند. در محله های فقیر نشین شهر، مردم احساس رانده شدگی از جامعه را دارند و به نظرشان مورد بدرفتاری از سوی پلیس قرار میگیرند.

یکی از ساکنان شهر می گوید: «برای جوانها که درگیر این ماجرا شده اند ناراحتم. خشمشان را میفهمم. احساس میکنند که کسی نمیخواهد به حرفشان گوش دهد. ولی باید از مارتین لوتر کینگ آموخت که صلح آمیز مبارزه کرد.»

با اینهمه، شهر ظاهر کاملا متفاوت دیگری نیز دارد. نهادهای قدرت در شهر در تلاشند تا بندر بالتیمور را به عنوان نماد رشد اقتصادی و سرمایه گذاری نشان دهند. در ناحیه بندری شهر، نرخ بیکاری کمتر از ۹ درصد است.

این شهر در رده دوازدهم بی عدالتی اجتماعی در میان ۵۰ شهر بزرگ آمریکا قرار دارد. نرخ فقر در این شهر به بیش از ۲۰ درصد می رسد. این درحالیست که میانگین نرخ فقر در کل ایالت مریلند کمتر از ۱۰ درصد است.

به گفته باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، شباهتهای زیادی میان شورشهای شهر فرگوسن در نوامبر سال ۲۰۱۴ و وقایع بالتیمور است. از زمان وقایع خشونت آمیز در فرگوسن، درگیریهای زیادی میان نیروهای پلیس و سیاهپوستان منطقه های فقیرنشین رخ داده است.