آلودگی بر اثر نشت سوخت کشتی غرق شده روس در جزایر قناری

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آلودگی بر اثر نشت سوخت کشتی غرق شده روس در جزایر قناری

خبر کوتاه

مقام های اسپانیا از رسیدن سوخت یک کشتی ماهیگیری روس به سواحل جزایر توریستی قناری خبر دادند.

این کشتی ده روز پیش پس از وقوع آتش سوزی، در سواحل جزایر قناری با حدود هزار و پانصد تن سوخت غرق شد و اکنون در عمق ۲۷۰۰ متری آرمیده است.