پلیس کره جنوبی با معترضان فاجعه کشتی تفریحی درگیر شد

پلیس کره جنوبی با معترضان فاجعه کشتی تفریحی درگیر شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه تظاهرات صدها نفر از معترضان در کره جنوبی که قصد داشتند خود را به محل اقامت رییس جمهوری این کشور برسانند با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد

خبر کوتاه

تظاهرات صدها نفر از معترضان در کره جنوبی که قصد داشتند خود را به محل اقامت رییس جمهوری این کشور برسانند با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.

اکثر معترضان که مقام های کشور را به بی تفاوتی متهم می کنند، از خانواده های ۳۰۴ کشته شده حادثه غرق شدن کشتی تفریحی در سال گذشته بودند.

مطالب مرتبط