اسپیس ایکس باز هم در اقیانوس اطلس ناکام ماند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اسپیس ایکس باز هم در اقیانوس اطلس ناکام ماند

خبر کوتاه

تلاش شرکت خصوصی اکتشاف فضایی، اسپیس ایکس برای سومین بار در فرود عمودی راکت فالکون ۹ بر سکوی شناوری در اقیانوس اطلس ناکام ماند. اسپیس ایکس روز سه شنبه محموله ای از مواد غذایی را به ایستگاه بین المللی فضایی ارسال کرد. این شرکت اکتشاف فضایی که با ناسا همکاری می کند ماه ژوئن نیز باری دیگر طرح فرود راکت در اقیانوس را امتحان می کند.