انتقادی دیگر به اقدام ژاپن در شکار بالنها

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتقادی دیگر به اقدام ژاپن در شکار بالنها

خبر کوتاه

کمیسیون بین المللی بالنها، اقدام ژاپن در شکار این آبزیان در قطب جنوب را زیر سوال برد.

کارشناسان این کمیسیون از ژاپن خواسته اند تا توضیحات قانع کننده ای در مورد شکار بالنها که با اهداف علمی و تحقیقاتی صورت می گیرد، ارائه دهد.