تبرئه خبرنگار هلندی متهم به" انتشار تبلیغات تروریستی" در ترکیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تبرئه خبرنگار هلندی متهم به" انتشار تبلیغات تروریستی" در ترکیه

خبر کوتاه

دادگاه ترکیه، فردریک گردینک، خبرنگار هلندی را تبرئه کرد.

او به “انتشار تبلیغات تروریستی” ، به نفع یک سازمان جدایی طلب کرد متهم شده بود.

این اقدام خشم دولت هلند و سازمانهای دفاع از حقوق بشر را برانگیخته بود.