رام امانوئل دوباره شهردار شیکاگو شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رام امانوئل دوباره شهردار شیکاگو شد

رام امانوئل مجددا بعنوان شهردار شیکاگو انتخاب شد. وی که یکی از سیاستمداران نزدیک به باراک اوباما، رییس جمهوری ایالات متحده آمریکا و عضو حزب دموکرات این کشور است، در دور دوم بر خسوس گارسیا پیروز شد.

انتخابات شهرداری شیکاگو به دلیل رقابت نزدیک این دو در دور اول هیچ برنده ای نداشت و از آنجاییکه هیچ کدام از نامزدها نتوانسته بودند به حد نصاب بیش از ۵۰ درصد از آرا دست یابند، سرنوشت انتخاب شهردار شیکاگو به دور دوم کشیده شد.

رام امانوئل بعد از این پیروزی گفت: «شهردار شیکاگو، بزرگترین شغلی است که من تابحال داشته ام و این سمت، مهمترین شغل در دنیاست. من با فروتنی از اینکه این بخت را یافته ام تا برای ۴ سال آینده به شما مردم بزرگ و این شهر فوق العاده دوباره خدمت کنم، خوشحالم.”

شیکاگو سومین شهر بزرگ آمریکاست و ادارۀ این شهر توسط جمهوریخواهان یا دموکرات ها برای این دو حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اهمیت زیادی دارد.

این پیروزی برای دومین بار از زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، ادارۀ شهر شیکاگو را بمدت چهار سال آینده برای دموکراتها تضمین کرد.