رشید المرابیتی و الیزابت بارنز پیشگامان مرحله سوم ماراتن شن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رشید المرابیتی و الیزابت بارنز پیشگامان مرحله سوم ماراتن شن

یک هزار و دویست و نود و سه دونده از پنجاه کشور جهان روز سه شنبه مسافت سی و شش کیلومتری مرحله سوم از ماراتن شن را که در صحرای مغرب برگزار می شود، پیمودند.

شرکت کنندگان در مرحله سوم ماراتن شن در طول مسیر مسابقات شاهد چشم انداز سحرآمیز طبیعتی بکر و زیبا بودند که همچون تابلویی نقاشی مملوء از رنگ های متنوع بود.

رشید المرابیتی دونده مراکشی و الیزابت بارنز سوئدی که دو مرحله پیشین این رقابت ها در قسمت مردان و زنان را فتح کرده بودند در این مرحله نیز به مقام نخست رسیدند.

این مسابقات هر سال با حضور حداکثر هزار و چهارصد دونده از پنجاه کشور جهان در یک مسافت ۲۵۰ کیلومتری برگزاری میشود که در نهایت پنج نفر بر روی سکو قرار می گیرد.