دومین جعبۀ سیاه هواپیمای جرمن وینگز پیدا شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دومین جعبۀ سیاه هواپیمای جرمن وینگز پیدا شد

دادستان مارسی از پیدا شدن دومین جعبۀ سیاه هواپیمای مسافربری جرمن وینگز خبر داد.

جعبۀ سیاه نخست ساعاتی بعد از سقوط این هواپیمای مسافربری با ۱۵۰ مسافر و خدمه پیدا شده بود که بموجب اطلاعات ضبط شده به روی آن، مشخص شد کمک خلبان عمدا این هواپیما را به سقوط کشانده است.

بر اساس اطلاعاتی که متعاقب آن منتشر شد، مشخص شد که آندره آس لوبیتس کمک خلبان این هواپیما دچار بیماری افسردگی مزمن بوده و علاوه بر خود، ۱۴۹ مسافر و خدمۀ دیگر را بکام مرگ کشانده است.