گروگان گیری استانبول؛ بازداشت دهها دانشجو مرتبط به گروههای چپ گرای زیرزمینی

Access to the comments نظرها
نگارش از نیما قدکپور
گروگان گیری استانبول؛ بازداشت دهها دانشجو مرتبط به گروههای چپ گرای زیرزمینی

یک روز پس از گروگان گیری یک دادستان در استانبول، ترکیه در شوک فرو رفته است.
پلیس ترکیه روز چهارشنبه نزدیک بیست نفر از اعضای گروه مارکسیست لنینیستی که مسئولیت گروگان گیری سه شنبه را بر عهده گرفتند را بازداشت کرده است.

اغلب دستگیرشدگان دانشجویان دانشگاه آنتالیا هستند که گفته می شود با جبهه انقلابی آزادی خلق مرتبط می باشند.

سه شنبه دو تن از اعضای این جبهه، مهمت سلیم کیرماز دادستان دادگاه استانبول را به گروگان گرفتند. گروگان گیری که ۷ ساعت به درازا کشید و در نهایت با دخالت پلیس خاتمه یافت. دو مهاجم و دادستان هر سه در جریان مداخله پلیس جان باختند.

آقای کیرماز مسئول تحقیق روی پرونده برکین الوان، مخالف نوجوان دولت ترکیه بود که سال ۲۰۱۳ به دلیل دریافت گاز اشک آور در جریان تظاهرات ضد دولتی مربوط به پارک گزی به کما رفت و ۲۶۹ روز بعد درگذشت.

دولت ترکیه ابتدا پوشش اخبار مربوط به این گروگان گیری را قدغن کرد و از دادن اطلاعات بیشتر راجع به مرگ این دادستان و عملیات پلیس استانبول در سه شنبه شب پرهیز می کند.

هنوز معلوم نیست آیا این دادستان توسط گروگان گیرانش کشته شد یا اینکه او هم در جریان مداخله پلیس جانش را از دست داده است.