کالیفرنیا به نبرد خشکسالی می رود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کالیفرنیا به نبرد خشکسالی می رود

خبر کوتاه
دولت ایالتی کالیفرنیا محدودیت هایی را برای مصرف آب اعمال می کند. جری براون، فرماندار این ایالت قصد دارد تا در پی بروز خشکسالی، با اتخاذ تدابیری تازه میزان مصرف آب را تا ۲۵درصد کاهش دهد.