گروگان گیری یک دادستان در ترکیه بدست مردان مسلح

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گروگان گیری یک دادستان در ترکیه بدست مردان مسلح

مردان مسلح دادستان دادگاهی در استانبول ترکیه را به گروگان گرفته اند. آنها تصویری از دادستان در حالیکه اسلحه ای روی سرش قرار دارد را منتشرکرده اند.

این مردان مسلح خود را از اعضای حزب جبهه انقلابیون آزادیخواه خلق ترکیه عنوان کرده اند.

دادستان گروگان گرفته شده، مسئول پرونده مرگ یکی از مخالفان ترکیه در جریان ناآرمیهای مربوط به پارک جزی در سال ۲۰۱۳ بوده است.

مخالفان دولت ترکیه از صبح روز دوشنبه در مقابل دادگاه استانبول دست به تظاهرات زده اند.