خانواده سلطنتی هلند مالک یک تابلوی نقاشی مصادره ای از دوران نازیها است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خانواده سلطنتی هلند مالک یک تابلوی نقاشی مصادره ای از دوران نازیها است

خانواده سلطنتی هلند مالک یک تابلوی نقاشی است که توسط نازیها در دوران جنگ دوم جهانی مصادره شده و در مالکیت این خانواده قرار دارد.

این تابلوی نقاشی یک شاهکار هنری اثری از استاد نقاشی، یوریس فان درهاگن هلندی در قرن هفدهم میلادی است. خانواده سلطنتی هلند متعهد شده است این تابلو را به صاحب آن که یک خانواده یهودی است بازگرداند.