ساکنان روستای «سن لزآلپ» مهیا برای میزبانی از خانواده قربانیان سانحه هوایی جرمن وینگز

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ساکنان روستای «سن لزآلپ» مهیا برای میزبانی از خانواده قربانیان سانحه هوایی جرمن وینگز

در روستای کوچک سن لزآلپ فرضیه خودکشی کمک خلبان هواپیمای خطوط هوایی جرمن وینگز بار دیگر داغ ساکنان و خانواده قربانیانی که خود را به محل سانحه هوایی رسانده اند را تازه تر کرده است.

همزمان ساکنان این روستا آماده می شوند تا از خانواده قربانیان میزبانی کنند.

یکی از ساکنان روستا که با همسرش از خانواده قربانیان میزبانی می کنند، می گوید: “ما خودمان پسری جوان و بیست ساله را از دست داده ایم و غم از دست فرزند را چشیده ایم. تنها از این طریق می توانیم در دردشان شریک شویم.”

همسر وی نیز می گوید: “همسایگانی داریم که از خانواده قربانیان میزبانی می کنند، بسیاری قرار است در آنجا جمع شوند اما نمی دانیم آیا تعداد آنها زیاد خواهد بود یا نه…هنوز نمی دانیم.”