دیدار آلکسیس سیپراس و آنگلا مرکل با هدف کاهش تنشها میان دو کشور

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دیدار آلکسیس سیپراس و آنگلا مرکل با هدف کاهش تنشها میان دو کشور

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان در تلاش برای آشتی دادن دو کشور، روز دوشنبه در شهر برلین با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان دیدار خواهد کرد.

در اقدامی غیر منتظره، روزنامه عامه پسند آلمانی «بیلد» به دو زبان آلمانی و یونانی به نخست وزیر یونان خوش آمد گفته است.

اما با توجه به تنش های متعددی که اخیرا میان دو کشور روی داده، احتمال آشتی کمی دور از ذهن به نظر می رسد.

موضوع بدهی های یونان و اصرار الکسیس سیپراس بر پایان دادن به ریاضتهای اعمال شده و در مقابل مخالفت دولت آلمان با هر نوع تغییر در سیاستهای مالی، و سپس از سر گیری یک مناقشه قدیمی درباره اشغال یونان توسط آلمان نازی و بحث پرداخت غرامت برای کشتار، تخریب و دریافت وام از این کشور، از عمده موضوعات تنش برانگیز میان دو کشور بوده است.

یک روز قبل از ملاقات الکسیس سیپراس و آنگلا مرکل، منطقه کالاوریتای یونان سالگرد آزادی خود را جشن گرفت. در سال ۱۹۴۳میلای و در زمان اشغال یونان توسط آلمان نازی، هفتصد نفر از ساکنان این منطقه و روستاهای اطراف توسط نیروهای نازی قتل عام شدند، هزار خانه غارت و سوزانده شد و دو هزار راس دام نابود شدند.

هم اکنون در منطقه ای که قتل عام صورت گرفته، یادبودی بنا شده است.