اعتراض ایرلندیها به پولی شدن آب آشامیدنی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض ایرلندیها به پولی شدن آب آشامیدنی

دوبلین میزبان یکی از بزرگترین تظاهرات در ماه های اخیر بود.

نزدیک به ۸۰ هزار تن از پایتخت نشینان ایرلند در اعتراض به طرح پولی شدن آب آشامیدنی به خیابان آمدند. این چهارمین باریست که از ماه اکتبر بسیاری از ایرلندیها در اعتراض به این موضوع به خیابان می آیند. دولت ایرلند تصمیم گرفته است از این پس مبلغی برای آب آشامیدنی از شهروندان طلب کند. اولین قبض آب از ماه آینده در صندوق های پستی ایرلندیها خواهد بود.

معترضان این تصمیم دولت ایرلند که در چارچوب سیاستهای ریاضتی اتخاذ شده است را قبول ندارند. بسیاری از آنها با دردست داشتن پرچم حزب شین فن که مخالف سیاستهای سختگیرانه است و یا در دست داشتن پرچم یونان مخالفت خود با این سیاستها را ابراز کردند.