تظاهرات در مادرید به بهانه عدم احترام دولت به شان شهروندان اسپانیایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات در مادرید به بهانه عدم احترام دولت به شان شهروندان اسپانیایی

خیابانهای مادرید باری دیگر میزبان بسیاری از اسپانیایی ها بود که مخالف سیاستهای سختگیرانه اقتصادی دولت اسپانیا هستند. معترضان نام این تظاهرات را به زیر سوال رفتن شان انسانی گذاشته بودند. بسیاری از انها فریاد زدند که اسپانیا ناگزیر نیست قوانین تحمیلی اروپا را بپذیرد.

یکی از تظاهرات کنندگان می گوید: “باید به فکر جوانان این مملکت باشیم. بسیاری از مردم دیگر نمی توانند بخاطر گرانی در شهرها زندگی کنند. مایه شرمندگی است.”

دیگری می گوید: “غیرقابل قبول است، همه چیز را خصوصی کرده اند، بهداشت را، تحصیل و تمام خدماتی که باید در خدمت شهروندان قرار بگیرد.هرروز تعداد فقرا بیشتر می شود، فقرایی که غذایی برای خوردن ندارند. شرایط امروز ما مایه شرمندگی است. صفهایی که فقرا تشکیل می دهند در تلویزیونها نمایش داده نمی شوند.”

در پایان تظاهرات بین پلیس و تظاهرات کنندگان درگیریها پراکنده ای پیش آمد و پانزده نفر نیز بازداشت شدند.