کشف اجساد بجامانده از یک کشتار دسته جمعی در نیجریه

کشف اجساد بجامانده از یک کشتار دسته جمعی در نیجریه
نگارش از Euronews

ارتش نیجریه در نزدیکی شهر داماسک، در ایالت بورنو، گورهای دسته جمعی و اجساد بیجان دهها تن را که روی زمین رها شده بودند پیدا کرده است. اثر شلیک گلوله

ارتش نیجریه در نزدیکی شهر داماسک، در ایالت بورنو، گورهای دسته جمعی و اجساد بیجان دهها تن را که روی زمین رها شده بودند پیدا کرده است. اثر شلیک گلوله روی اغلب جسدها دیده می شود.

برای مقامات ارتش نیجریه، بی شک گروه اسلام گرای بوکوحرام مسئول اصلی این کشتار دسته جمعی است. داماسک در شمال شرقی نیجریه، کانون اصلی قدرت گرفتن گروه بوکوحرام واقع است.

ایالت بورنو منطقه اصلی پیدایش گروه بوکوحرام در اوائل قرن 21 میلادی است. در هفته های اخیر، نظامیان چاد، کامرون و نیجریه در عملیات مشترک توانسته اند شبه نظامیان بوکوحرام را در بسیاری از شهرهای ایالت بورنو و شهرهای مرزی چاد و کامرون بیرون برانند.

مقامات ارتش نیجریه می گویند گروه بوکوحرام تنها کنترل سه شهر مهم نیجریه را در دست دارد و به گفته گودلاک جاناتان، رییس جمهوری نیجریه، این سه شهر نیز تا یک ماه دیگر به کنترل دولت درخواهند آمد.

مطالب مرتبط