یزیدیان، قربانیان نسل کشی و جنایات جنگی دولت اسلامی در عراق

یزیدیان، قربانیان نسل کشی و جنایات جنگی دولت اسلامی در عراق
نگارش از Euronews

یزیدیان جزو آسیب پذیرترین گروه های قومی مذهبی به شمار می روند که از زمان تصرف بخشی از خاک عراق توسط نیروهای موسوم به دولت اسلامی تاکنون شدیدترین

یزیدیان جزو آسیب پذیرترین گروه های قومی مذهبی به شمار می روند که از زمان تصرف بخشی از خاک عراق توسط نیروهای موسوم به دولت اسلامی تاکنون شدیدترین خشونت ها و آزارهای قومی نژادی را متحمل شده اند.

شدت خشونت های قومی در عراق به حدی بوده که سازمان ملل متحد گروه ویژه ای را مامور تحقیق در مورد آزار و اذیت اقلیت های گوناگون قومی مذهبی کرده است.

ساکی ناگرا رئیس این گروه تحقیق میگوید: «در واقع هیچ اقلیت و یا قومی از جمله یزیدیان، پیروان مسیحیت، ترکمن ها، صابئین، کردها، شیعیان و یا سنی ها از خشونت های دهشت بار نیروهای دولت اسلامی در امان نبوده است. آنچه ما طی تحقیقات خود مشاهده کردیم این است که تنوع و تکثر نژادی و مذهبی موجود در عراق به کلی متلاشی شده و در هم شکسته است.

در گزارش ارائه شده توسط گروه تحقیق سازمان ملل متحد جزئیات جنایات متعدد نیروهای دولت اسلامی بر ضد اقلیت یزیدیان از جمله مواردی چون قتل، شکنجه، تجاوز جنسی، برده داری و استفاده از کودکان در عملیات جنگی تشریح شده و این خشونت ها مصداق بارز نسل کشی و جنایات جنگی قلمداد شده است.

مطالب مرتبط