پشم گوسفند برای مبارزه با آلودگی نفتی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پشم گوسفند برای مبارزه با آلودگی نفتی

خبر کوتاه

به گفته دانشمندان، پشم گوسفندان جزیره “پگ” کرواسی دارای خاصیتی است که می تواند برای پاکسازی آلودگی نفتی استفاده شود.

تولید پشم گوسفند در این جزیره حدود بیست و پنج هزار کیلو در سال است.

حدود سی هزار گوسفند در این منطقه ثبت شده اند.