حضور طراح سویدی کاریکاتور محمد در انظار عمومی

حضور طراح سویدی کاریکاتور محمد در انظار عمومی
نگارش از Euronews

خبر کوتاه لارس ویلکس، طراح سویدی کاریکاتور محمد، پیامبر اسلام، پس از یک ماه در انظار عمومی ظاهر شد. وی ماه گذشته در دانمارک هدف سو قصد قرار گرفته و

خبر کوتاه

لارس ویلکس، طراح سویدی کاریکاتور محمد، پیامبر اسلام، پس از یک ماه در انظار عمومی ظاهر شد.

وی ماه گذشته در دانمارک هدف سو قصد قرار گرفته و مجروح شده بود.

او از زمان کشیدن کاریکاتور محمد در سال 2007 بارها به مرگ تهدید شده است.

مطالب مرتبط