انگلستان به صدر جدول رقابت های راگبی شش ملت صعود کرد

انگلستان به صدر جدول رقابت های راگبی شش ملت صعود کرد
نگارش از Euronews

در جریان هفته چهارم رقابت های راگبی اروپا، موسوم به جام شش ملت، ولز ۲۳ به شانزده ایرلند را شکست داد و زمینه را برای صدرنشینی انگستان فراهم کرد

در جریان هفته چهارم رقابت های راگبی اروپا، موسوم به جام شش ملت، ولز ۲۳ به شانزده ایرلند را شکست داد و زمینه را برای صدرنشینی انگستان فراهم کرد.

انگلستان هم فرصت را غنیمت شمرد و اسکاتلند قعرنشین را با حساب بیست و پنج به سیزده درهم کوبید تا صدرنشینی را موقتا از سبزپوشان برباید.

در ادامه همین رقابت ها، یکشنبه شب ایتالیا، تیم پنجم جدول در رم، میزبان فرانسه، تیم چهارم این رقابت ها است.

مطالب مرتبط