پلیس ایتالیا ۴۰ عضو مافیا را در کامپانیا دستگیر کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پلیس ایتالیا ۴۰ عضو مافیا را در کامپانیا دستگیر کرد

پلیس ایتالیا روز سه شنبه در عملیاتی بزرگ حداقل چهل نفر از اعضای باند مافیایی کومورّا را در منطقه جنوبی کامپانیا دستگیر کرد.

اتهام دستگیر شدگان از ارتباط با مافیا گرفته تا اخاذی و نگهداری غیرمجاز سلاح را در بر می گیرد.

در این عملیات که در ۱۳ منطقه ایتالیا انجام شد ۲۰۰ مامور پلیس شرکت داشتند.

جیووانی کولانجلو، دادستان ناپل کنترل و تحت نظارت قرار دادن فعالیت گروه های جنایتکار جهت مداخله به موقع و جلوگیری از حوادث جدی را مرهون فعالیت ممتد دستگاه قضایی ایتالیا می داند.

تمام دستگیر شدگان از گروه کازالزی، زیر مجموعه ای از کومورّا بوده و ریشه در شهر کوچک کازال دی پرینچیپه دارند.

گفته می شود این گروه مبلغی معادل ۳۰ میلیارد یورو را در شبکه خود در گردش داشته است.