هزاران پرتغالی علیه تدابیر ریاضتی دولت تظاهرات کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هزاران پرتغالی علیه تدابیر ریاضتی دولت تظاهرات کردند

هزاران تن از مردم پرتغال روز شنبه در اعتراض به سیاست های ریاضتی و شرایط بد اقتصادی، در شهرهای اصلی این کشور تظاهرات کرده و خواستار استعفای دولت راستگرای پدرو پاسوس کوئلیو شدند.

این تظاهرات به دنبال فراخوان «کنفدراسیون عمومی کارگران پرتغال» (CGTP)، برگزار شد.

در لیسبون، پایتخت، حدود دو هزار تظاهرکننده سیاست های دولت را که به گفته آنها باعث بیکاری و ایجاد فقر و محرومیت اجتماعی شده محکوم کردند.

در این حال، نخست وزیر پرتغال با موضوع جنجالی دیگری نیز روبرو شده است. برخی رسانه ها گفته اند وی بیمه اجتماعی و مالیات خود را به موقع و به طور کامل پرداخت نکرده است.

پدرو پاسوس کوئلیو، نخست وزیر پرتغال این اتهامات را رد کرده و گفته است: «من هیچ بدهی به اداره مالیات ندارم. اگر در گذشته، برایم پیش آمده که مالیاتم را بعد از مهلت پرداخت کنم، در اینصورت مانند هر شهروند دیگری، جریمه و بهره اضافی را پرداخت کرده ام.»

با این حال بر اساس گزارش برخی رسانه ها، او هنوز حدود پنج هزار یورو به اداره مالیات بدهکار است.

انتخابات پارلمانی پرتغال سال آینده برگزار خواهد شد. آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب سوسیالیست مخالف دولت، شانس بیشتری برای تصاحب کرسی ها دارد.