آخرین روز کار اجباری برلوسکونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا

آخرین روز کار اجباری برلوسکونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا
نگارش از Euronews

سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا، آخرین روز کار اجباری در یک خانه سالمندان را بپایان رساند. برلوسکونی ۷۸ ساله هفته ای ۴ ساعت را با سالمندان

سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا، آخرین روز کار اجباری در یک خانه سالمندان را بپایان رساند. برلوسکونی ۷۸ ساله هفته ای ۴ ساعت را با سالمندان بیمار در این مرکز، در نزدیکی میلان، سپری کرد.

مطالب مرتبط