رای مثبت پارلمان آلمان به افزایش سهمیه زنان در راس پستهای کلیدی در این کشور

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رای مثبت پارلمان آلمان به افزایش سهمیه زنان در راس پستهای کلیدی در این کشور

بوندستاگ، پارلمان آلمان، قانونی را به تصویب رساند که طی آن زنان سهمیه ای ۳۰ درصدی برای کسب پستهای کلیدی و حیاتی در شرکتهای بزرگ این کشور خواهند داشت. این قانون در پارلمانی تصویب شد که تنها ۳۶ درصد از کرسیهایش متعلق به زنان است. این قانون در راستای برقراری برابریهای شغلی و موقعیتی در این کشور طرح شده است.

وزیر خانواده آلمان درباره ارایه این طرح به پارلمان گفت:” طرح چنین قانونی نشان می دهد که وضعیت زنان همچنان در شرایط شرمسارانه قرار دارد. اما باید بدانیم که دوران تعهدهای داوطلبانه از سوی زنان به سر آمده است.”

طبق این قانون بیش از ۳۵۰۰ شرکت بزرگ آلمانی ناگزیر باید در میان اعضای هیات مدیره و مدیران عالی رتبه شرکتها سهمیه ۳۰ درصدی زنان را در نظر بگیرند. آمارها نشان می دهد که تنها ۱۸ درصد از زنان در سال ۲۰۱۴ در آلمان پستهای مهم مدیریتی را عهده دار بوده اند.