پایان اشغال چندین ماهه سایت ساخت سد سیوانس توسط هواداران محیط زیست در فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پایان اشغال چندین ماهه سایت ساخت سد سیوانس توسط هواداران محیط زیست در فرانسه

پلیس فرانسه هواداران محیط زیست و مخالفان ساخت سد در نزدیکی تولوز را پس از ۱۶ ماه اشغال جنگلهای سیوانس، از این محل تخلیه کرد.

البته این عده پس از تعلیق پروژه ساخت سد با پلیس فرانسه وارد مذاکره شدند و به جز عده ای از تندروهایشان بقیه بصورت مسالمیت آمیز سایت اشغالی ساخت سد را ترک کردند.

با آغاز جنبش اشغال فضای ساخت سد در ماههای آغازین، رمی فرس، یکی از هواداران محیط زیست فرانسوی بدلیل پرتاب نارنجکهای دستی پلیس جانش را از دست داده بود.