اسنودن از سوئیس درخواست پناهندگی کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اسنودن از سوئیس درخواست پناهندگی کرد

ادوارد اسنودن، تکنیسین سابقآژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، “سیا“، از طریق یک ویدئو کنفرانس که از مسکو پخش می شد، گفت خواهان بازگشت به ژنو و زندگی در آنجاست.

او که از طرف دولت آمریکا به جاسوسی متهم شده، از تابستان سال 2013 بعنوان پناهنده در روسیه زندگی می کند.

او از سوئیس خواست که درخواست او را دوباره بررسی کند.

او گفته که سوئیس یک کشور بی طرف است و بهترین خاطرات زندگی اش را از زمانی که در ژنو کار می کرده دارد.

ادوارد اسنودن از سال 2007 تا 2009، تحت پوشش دیپلمات در ژنو، سیستمهای ارتباطاتی را به نفع آژانس امنیت ملی آمریکا هک می کرد.