پرواز ۱۰۸۹ از باند فرودگاه لاگواردیای نیویورک خارج شد

پرواز ۱۰۸۹ از باند فرودگاه لاگواردیای نیویورک خارج شد
نگارش از Euronews

بدنبال خارج شدن یک هواپیمای مسافربری از باند فرودگاه لاگواردیای نیویورک در روز پنجشنبه پروازها در این فرودگاه موقتا متوقف شد. گزارشهای اولیه حاکیست

بدنبال خارج شدن یک هواپیمای مسافربری از باند فرودگاه لاگواردیای نیویورک در روز پنجشنبه پروازها در این فرودگاه موقتا متوقف شد.

گزارشهای اولیه حاکیست هیچکدام از ۱۲۵ مسافر هواپیمای مسافربری شرکت دلتا ایرلاینز آسیبی ندیده اند.

پرواز ۱۰۸۹ در حالی بر باند فرودگاه لاگواردیا فرود می آمد که پیشتر لایه ای از برف این فرودگاه و باند آن را پوشانده بود.

مطالب مرتبط