جشنواره مقدس در هند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

جشنواره مقدس در هند

زائران هندو و گردشگرانی که به شبه قاره هند سفر کرده اند روز یکشنبه، اول ماه میلادی مارس در شهرهای کوچک شمالی این کشور شاهد جشنواره ای بودند که برای هندوها مقدس است. در این جشنواره صدها زن روستایی با ترکه به دنبال مردان کرده و آنان را می زنند. این اقدام نمادین مرسوم، بخشی از جشنواره سرشار از رنگ و شادمانی است

زائران هندو و گردشگرانی که به شبه قاره هند سفر کرده اند روز یکشنبه، اول ماه میلادی مارس در شهرهای کوچک شمالی این کشور شاهد جشنواره ای بودند که برای هندوها مقدس است. در این جشنواره صدها زن روستایی با ترکه به دنبال مردان کرده و آنان را می زنند. این اقدام نمادین مرسوم، بخشی از جشنواره سرشار از رنگ و شادمانی است

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست