کشف و ضبط بیش از ۱۸۵ هزار بسته سیگار قاچاق در لهستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشف و ضبط بیش از ۱۸۵ هزار بسته سیگار قاچاق در لهستان

خبر کوتاه

ماموران گمرگ لهستان یک محموله بزرگ سیگارهای قاچاق را در منطقه مرزی در شمال شرقی کشور کشف و ضبط کردند.

این محموله، شامل بیش از ۱۸۵ هزار بسته سیگار توسط کامیون هایی از مسکو به لهستان منتقل شده و در دیواره بتنی یک پل جاسازی شده بود.