کامرونی ها علیه بوکوحرام تظاهرات کردند

کامرونی ها علیه بوکوحرام تظاهرات کردند
نگارش از Euronews

خبر کوتاه
هزاران نفر طی تظاهراتی در یائونده، پایتخت کامرون، علیه اسلامگرایان افراطی بوکوحرام شعار سر دادند و از مقابله ارتش های ملل آفریقای مرکزی با این گروه حمایت کردند. دامنه گروگانگیری و کشتار افراط گرایان بوکوحرام از نیجریه به کشورهای همسایه این کشور از جمله کامرون گسترش یافته است.

مطالب مرتبط