قدم زدن دو فضانورد در ایستگاه فضایی

قدم زدن دو فضانورد در ایستگاه فضایی

دو فضانورد آمریکایی درصد آماده کردن دو پارکینگ برای دو تاکسی فضایی و تجاری هستند.

دو فضانورد آمریکایی درصد آماده کردن دو پارکینگ برای دو تاکسی فضایی و تجاری هستند.

تازه‌ترین ویدیو