ایتالیا: انفجار لوله آب و ایجاد گودالی به عمق 10 متر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ایتالیا: انفجار لوله آب و ایجاد گودالی به عمق 10 متر

خبر کوتاه

انفجار یک لوله زیرزمینی انتقال آب در حومه شهر ناپل در ایتالیا منجر به ایجاد حفره ای به عمق ۱۰ متر در یکی از خیابان ها شد.
انفجار این لوله آب در پی بارندگی شدید رخ داده است.مقام های محلی از ساکنان اطراف خواسته اند تا خانه های خود را تخلیه کنند.