ایتالیا: انفجار لوله آب و ایجاد گودالی به عمق 10 متر

ایتالیا: انفجار لوله آب و ایجاد گودالی به عمق 10 متر
نگارش از Euronews

خبر کوتاه انفجار یک لوله زیرزمینی انتقال آب در حومه شهر ناپل در ایتالیا منجر به ایجاد حفره ای به عمق ۱۰ متر در یکی از خیابان ها شد. انفجار این لوله

خبر کوتاه

انفجار یک لوله زیرزمینی انتقال آب در حومه شهر ناپل در ایتالیا منجر به ایجاد حفره ای به عمق ۱۰ متر در یکی از خیابان ها شد.
انفجار این لوله آب در پی بارندگی شدید رخ داده است.مقام های محلی از ساکنان اطراف خواسته اند تا خانه های خود را تخلیه کنند.

مطالب مرتبط