سالانه میلیونها جوجه خروس یک روزه معدوم می شوند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سالانه میلیونها جوجه خروس یک روزه معدوم می شوند

خبر کوتاه

بجز تعدادی کم، سالانه صدها میلیون جوجه خروس که به منظور تخمگذاری اما ناخواسته تولید شده اند معدوم می شوند.

به همین دلیل، سالانه در آلمان حدود ۲۱ میلیون قطعه و در آمریکا چند صد میلیون قطعه جوجه خروس یک روزه معدوم می شوند.

اکنون، با پیشرفت شایان آلمانی ها در تعیین جنس نطفۀ تخم مرغ ها امید می رود میلیونها جوجه خروس پیش از آنکه حتی هستی پیدا کنند بی دلیل نابود نشوند.